Ook KNBB…. Rolstoelbiljarten

Bijna niemand hoorde er over  .  .  .  . Maar vanaf nu WEL!   Het rolstoelbiljarten bestond al enkele jaren en dit jaar waren de eerste Nederlandse Kampioenschappen driebanden klein voor rolstoelers onder auspiciën van de KNBB.
Wat een festijn, wat een saamhorigheid, lol, spanning, concentratie, snelheid, organisatie, aandacht, belangstelling, vriendschappen en wat al niet meer. Jan Versprille uit Breda organiseerde dit eerste NK en wel binnen Zuid-Nederland. En ook nog binnen ons district Midden-Brabant.

Het toernooi werd gehouden op twee dagen in cafë-Biljart ‘t Vaartje te Dongen(Vaart) op zaterdag 14 en zondag 15 maart jongstleden. De meeste deelnemers vonden een hotel in de omgeving, sommige met aangepaste kamers.
Met dank aan Sabrina Kuiper en Annamarie van der Pluim voor de bezielende begeleiding, organisatie, maaltijden en assistentie. Toch vooral wil ik hier vermelden het doorzettingsvermogen en de wilskracht om meer bekendheid te geven aan de rolstoelers: Jan Versprille.

De opening werd verricht door de voorzitter van het district Henk Vos. 2 dagen een niet aflatend fanatisme van de deelnemers, het was ongekend. De snelheid waarmee deze mensen positie kiezen, krijten, kort of lang verlengstuk aanschroeven of een uitschuifhark op tafel leggen, veel validen kunnen daar nog wat van leren. Alles aan de “kar”, niet eerst naar hun koffertje of zo, nee ze hebben alles bij de hand. Ook willen ze niet geholpen worden. De meeste zeggen bij aangeboden hulp: dat doe ik zelf wel.
En dan de saamhorigheid: deelnemen is belangrijker dan winnen, zoals de hekkensluiter Koos van der Hoff zei tijdens de prijsuitreiking. Alle deelnemers gunde elk van de 8 finalisten de overwinning (voorwedstrijden waren in de afgelopen 5 maanden gespeeld).

Ook de KNBB was er veel aan gelegen om dit evenement te laten slagen. Afgevaardigd om de prijzen uit te reiken op zondag waren Piet Verschure, voorzitter breedtesport en Wim Schippers oud lid van de CSC. Van het bondsbureau in Nieuwegein was Ad Klijn aanwezig.
De wedstrijdleiding was in handen van Robert Kuiper. Het district stelde de arbiters ter beschikking : Jac van de Ven, Bert van den Hooff, Peter Veltman, Peter van Wezel en Martien Duurland.

Om een verslag te lezen over de wedstrijd kan men kijken op de site van de KNBB door te klikken op de volgende link:
http://www.knbb.nl/knbb/0/nieuws/3964/jan-vos-beslist-thriller-op-n-carambole/
Indien de link niet werkt, kopieer deze dan en plak hem in de adresbalk van uw browser.

Voor een fotocollectie: klik hier op onze site onder Foto’s op de rolstoelregel. Voor meer informatie over rolstoelbiljarten: bel het hoofdkantoor in Nieuwegein: 030-6008400

Het was een reuze ervaring om dit evenement te mogen meemaken en hoop van harte dat meer rolstoelers zich zullen aansluiten.

Peter van Wezel.