Tellen van een partij, waar let ik op….

Beste biljarters,

Omdat er nog steeds discussie is over het correct arbitreren (tellen) van een partij ontvangt U bijgaand een beknopte versie van de richtlijnen.
De bedoeling is dat de ontvanger het uitprint en het aan de (team) leden laat lezen.
Mocht er alsnog iets niet duidelijk zijn, kunnen er altijd vragen worden gesteld.

Met sportieve groet.
Namens het bestuur
Trudie van Engelen
Secretaris VBDM

GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (404:Not Found)