Formulieren

Districtsreglement Dagcompetitie

Hieronder het districtsreglement zoals dat op 1 augustus 2015 van kracht wordt. Het bestuur besloot tot wijzigingen op 9 april 2015. Het gaat dan in het bijzonder over de verruiming van reservespelers in de R2 (artikel 24). Om het reglement te

Moyenneberekening *Nieuw*

    Moyenneberekening voor de competitie 2016-2017: Na ronde 15 wordt de eerste periode van de competitie afgesloten. Het gespeelde moyenne over alle gespeelde partijen (dus ook de partijen die als reservespeler zijn gespeeld) is het beginmoyenne voor de tweede

Intervallijst competitie en PK

De nieuwe intervallijst zoals deze in het seizoen 2015-2016 van toepassing is. Wijzigingen hebben zich alleen voorgedaan in de PK’s.