Moyenneberekening *Nieuw*

 

 

Moyenneberekening voor de competitie 2016-2017:

Na ronde 15 wordt de eerste periode van de competitie afgesloten. Het gespeelde moyenne over alle gespeelde partijen (dus ook de partijen die als reservespeler zijn gespeeld) is het beginmoyenne voor de tweede periode. Valt het nieuwe algemene moyenne in een hogere interval dan moet men in de tweede periode ook meer caramboles maken.

Valt het nieuwe moyenne in een lagere interval dan is de regel:
Een speler kan na de eerste periode maximaal één interval zakken. Heeft men een nog lager moyenne gespeeld dan wordt het moyenne vastgesteld op het beginmoyenne van die (een lagere) interval.

Een voorbeeld:
Men speelt tijdens de eerste periode 1,07 en moet 35 caramboles maken volgens de intervallijst.
Na ronde 15, bij het herberekenen, blijkt dat het moyenne gedaald is naar 0,87 (Daarbij hoort men 31 caramboles te maken). Omdat één interval lager begint bij 0,90 wordt het moyenne vastgesteld op 0,90 en dient men 33 caramboles te maken in de tweede periode.

Aan het einde van de competitie, inclusief eventuele beslissingswedstrijden, wordt het moyenne opnieuw vastgesteld en wel over alle wedstrijden van de competitie. Dit is dan meteen het beginmoyenne voor het volgende seizoen. Op dit moment kan men ook meerdere intervallen zakken.